ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η ιστοσελίδα www.iboom.gr (αναφερόμενη στο εξής ως «iboom.gr» ή «Ιστότοπος») παρέχει όλο το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες της σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης, οι οποίοι στόχο έχουν να εξασφαλίσουν την ορθή χρήση των πληροφοριών του Ιστοτόπου από τους χρήστες και την ομαλή παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών μέσω αυτού. Κάθε επισκέπτης του iboom.gr και κάθε αποδέκτης των σχετικών υπηρεσιών (αναφερόμενος στο εξής ως «χρήστης» ή «εσείς») οφείλει προηγουμένως να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες Όρους και να προχωρήσει σε οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου ή των υπηρεσιών του iboom.gr μόνο με την προϋπόθεση ότι τους αποδέχεται ως έχουν και συμφωνεί στην πλήρη εφαρμογή τους.

Κάθε είδους χρήση του Ιστοτόπου αυτού και των πληροφοριών του, καθώς και ο σχολιασμός σε αυτόν, προϋποθέτει και συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή σας στο σύνολο του περιεχομένου των παρόντων Όρων Χρήσης. Αυτό το κείμενο αποτελεί τη συνολική και αποκλειστική δεσμευτική συμφωνία μεταξύ του Ιστοτόπου και του εκάστοτε χρήστη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του. Όλοι οι χρήστες του πρέπει να είναι άνω των 18 ετών. Κάθε χρήση του iboom.gr θεωρείται ότι γίνεται από ενήλικο χρήστη, με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

Οι διαχειριστές του Ιστοτόπου διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε τους παρόντες Όρους Χρήσης οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση των χρηστών του, πληροφορώντας τους μόνο με την ανάρτηση του νέου κειμένου Όρων Χρήσης στο αντίστοιχο σημείο του iboom.gr. Κατόπιν οποιασδήποτε τροποποίησης των Όρων Χρήσης, οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου ή των υπηρεσιών του από εσάς ισοδυναμεί με ανεπιφύλακτη αποδοχή των νεότερων Όρων Χρήσης, οι οποίοι σας δεσμεύουν.

  1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Ο σχεδιασμός και το περιεχόμενο του iboom.gr ανήκει αυτοδικαίως και χωρίς καμία διατύπωση στους δημιουργούς του Ιστοτόπου, σύμφωνα με το Ν. 2121/1993 «περί πνευματικής ιδιοκτησίας», όπως ισχύει σήμερα. Με την εξαίρεση ορισμένων άρθρων, εικόνων, βίντεο κλπ. που περιλαμβάνονται στο iboom.gr, των οποίων τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν σε τρίτους (αναγνώστες, συνεργάτες, τρίτες πηγές που αναφέρονται), όλο το περιεχόμενο του Ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων τίτλων, κειμένων, εικόνων, γραφικών και γενικά όλων των αρχείων του iboom.gr, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία των διαχειριστών του ή των συνεργατών τους και προστατεύεται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου. Επομένως, οποιαδήποτε πράξη αντιγραφής, απομίμησης, τροποποίησης, αναπαραγωγής με οποιοδήποτε μέσο, εμπορικής εκμετάλλευσης, μεταπώλησης και οποιασδήποτε εν γένει επεξεργασίας της εμφάνισης ή/και του περιεχομένου του Ιστοτόπου, ή η προσπάθεια παρέμβασης και μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογισμικού του απαγορεύονται. Τυχόν αναπαραγωγή, διάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου του iboom.gr με οποιοδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε σκοπό, εμπορικό ή μη, επιτρέπεται μόνο με ρητή αναφορά στην πηγή με τη μορφή ενεργού συνδέσμου στο άρθρο.

Το λογότυπο «iBoom» με όποια μορφή και αν εμφανίζεται καθώς και όλα τα εμπορικά σήματα που τυχόν περιέχονται στον παρόντα Ιστότοπο αποτελούν είτε κατατεθειμένα εμπορικά σήματα είτε προστατευόμενα διακριτικά γνωρίσματα των διαχειριστών του ή των συνεργατών τους και προστατεύονται από τους εφαρμοστέους νόμους περί βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Η εμφάνιση των σημάτων ή διακριτικών γνωρισμάτων αυτών στο iboom.gr δεν πρέπει να εκλαμβάνεται σε καμία περίπτωση ως σιωπηρή παραχώρηση άδειας χρήσης τους από οποιονδήποτε. Κάθε χρήση των σχετικών εμπορικών σημάτων είναι δυνατή μόνο μετά από έγγραφη άδεια των δικαιούχων τους. Η με οποιονδήποτε τρόπο παραβίαση ή προσβολή των παραπάνω δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας έχει ως συνέπεια τις ευθύνες και ποινές που ορίζει ο νόμος.

  1. ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Όλα τα περιεχόμενα, οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες του Ιστοτόπου iboom.gr απευθύνονται σε ενήλικες και παρέχονται προς ενημέρωση, για προσωπική, μη εμπορική χρήση και χωρίς εγγραφή των χρηστών. Κατά την περιήγηση των επισκεπτών στον Ιστότοπο δεν συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα, παρά μόνο εάν επιλέξετε να μας στείλετε συμπληρωμένη τη φόρμα επικοινωνίας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας στις παραπάνω περιπτώσεις περιλαμβάνονται στο άρθρο 4 των παρόντων Όρων Χρήσης.

  1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΩΝ

Καθίσταται σαφές ότι το iboom.gr δεν αποτελεί δημοσιογραφικό ή ειδησεογραφικό Ιστότοπο και σε μεγάλο βαθμό αναπαράγει ειδήσεις που είναι ήδη διαθέσιμες στο Διαδίκτυο από άλλες πηγές, οι οποίες συνήθως κατονομάζονται. Κατά συνέπεια, οι διαχειριστές και συνεργάτες του Ιστοτόπου σε καμία περίπτωση δεν εγγυώνται την ακρίβεια, ορθότητα ή εγκυρότητα των παρεχόμενων περιεχομένων και πληροφοριών των κάθε είδους άρθρων, κειμένων, βίντεο κλπ. που αυτός περιλαμβάνει. Το πάσης φύσεως περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο iboom.gr, συμπεριλαμβανομένων των διαφημίσεων, όπως και αν εμφανίζονται, δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να εκλαμβάνονται ως συμβουλές ή προτροπές για συγκεκριμένη ενέργεια των χρηστών.

Ειδικά ως προς τα άρθρα που περιλαμβάνονται στην κατηγορία «ΥΓΕΙΑ», επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν αποτελούν και δεν πρέπει να θεωρούνται ως έγκυρες ιατρικές συμβουλές ούτε υποκαθιστούν τη σχέση με τον ιατρό σας για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται στα σχετικά άρθρα δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως παραίνεση για συγκεκριμένη ενέργεια ή αποχή από ενέργεια. Τυχόν ενέργειες των χρηστών που γίνονται βάσει των αναφερόμενων στον Ιστότοπο πληροφοριών δεν γεννούν με κανένα τρόπο ευθύνη των διαχειριστών του iboom.gr.

Η ευθύνη για την ορθή χρήση των πληροφοριών και υπηρεσιών του iboom.gr βαρύνει αποκλειστικά τον χρήστη του Ιστοτόπου. Διαβάζετε τα κείμενα και γενικά όλα τα περιεχόμενα του Ιστοτόπου και χρησιμοποιείτε τις σχετικές υπηρεσίες (σχολιασμού, αποστολής ενημερωτικών δελτίων κλπ.) με δική σας πρωτοβουλία, αξιολογώντας το περιεχόμενο κατά την κρίση σας και αναλαμβάνοντας πλήρως τη σχετική ευθύνη.

Οι χρήστες του Ιστοτόπου αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το iboom.gr για οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη χρήση, συμπεριλαμβανόμενων ενδεικτικά της προσβολής προσωπικών δεδομένων τρίτων, της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης στοιχείων καθώς και της αποστολής ή μετάδοσης παράνομου, προσβλητικού, δυσφημιστικού ή με άλλο τρόπο αθέμιτου περιεχομένου. Κατά τον σχολιασμό, οι χρήστες οφείλουν να τηρούν τους κανόνες του άρθρου 5 των παρόντων Όρων Χρήσης. Οι χρήστες του Ιστοτόπου ευθύνονται έναντι των διαχειριστών του για την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας ή ηθικής βλάβης που θα τους προκληθεί από την παράνομη ή αντίθετη στους παρόντες Όρους Χρήσης του iboom.gr εκ μέρους τους.

Με την κάθε είδους χρήση του Ιστοτόπου και τη συνακόλουθη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης αναγνωρίζετε ότι οι διαχειριστές και συνεργάτες του Ιστοτόπου iboom.gr δεν ευθύνονται υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανόμενης της περίπτωσης αμέλειας, για οποιασδήποτε μορφής ζημία, απώλεια ή ηθική βλάβη προκύψει από την χρήση, διαθεσιμότητα ή μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών και περιεχομένων του Ιστοτόπου.

  1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Ιστότοπος ενδέχεται να χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει και να διευκολύνει την περιήγησή σας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων που αποστέλλονται στον υπολογιστή σας και σας αναγνωρίζουν ως χρήστη, αποθηκεύοντας τις προσωπικές σας προτιμήσεις και τεχνικές πληροφορίες. Μπορεί να χρησιμοποιούμε μόνιμα ή προσωρινά cookies, πράγμα που σημαίνει ότι αυτά παραμένουν είτε μέχρι να τα διαγράψετε είτε μέχρι να κλείσετε τον φυλλομετρητή σας (browser). Τα ίδια τα cookies δεν περιέχουν ούτε αποκαλύπτουν προσωπικές πληροφορίες και δεν βλάπτουν το σύστημά σας. Ωστόσο, αν μας παρέχετε προσωπικές πληροφορίες μέσω του Ιστοτόπου, οι πληροφορίες αυτές μπορεί να συνδεθούν με τα δεδομένα που αποθηκεύονται στα cookies. Αν δεν αποδέχεστε τη χρήση των cookies από το iboom.gr, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του browser σας, ώστε να αποκλείει τα cookies. Στην περίπτωση αυτή ενδέχεται κάποιες από τις υπηρεσίες μας να μην είναι διαθέσιμες.

  1. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (LINKS)

Το iboom.gr μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους, τους οποίους διαχειρίζονται και ελέγχουν τρίτοι. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρείται ότι οι διαχειριστές και συνεργάτες του Ιστοτόπου ενστερνίζονται ή αποδέχονται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των σελίδων αυτών στις οποίες παραπέμπει ή ότι συνεργάζονται με τους διαχειριστές τους καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Διευκρινίζεται ότι σε καμία περίπτωση οι διαχειριστές του Ιστοτόπου δεν ευθύνονται για το περιεχόμενο των τρίτων ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει ή για οποιαδήποτε οικονομική ή άλλου είδους βλάβη υποστεί οποιοσδήποτε χρήστης που ακολουθεί αυτούς τους συνδέσμους με δική του πρωτοβουλία.

Το iboom.gr δεν εγγυάται ότι οι σύνδεσμοι που ενδεχομένως περιλαμβάνει θα λειτουργούν αδιάκοπα και διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να αφαιρεί ή να προσθέτει συνδέσμους και γενικά να αλλάζει το περιεχόμενο του Ιστοτόπου χωρίς προειδοποίηση. Προβαίνοντας σε οποιαδήποτε χρήση του Ιστοτόπου iboom.gr κατανοείτε και αποδέχεστε ότι οι διαχειριστές του σε καμία περίπτωση δεν ευθύνονται για το περιεχόμενο των συνδέσμων (links) που περιέχει, για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω των σελίδων αυτών ή για τις διαφημίσεις τους.

  1. ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Οι διαχειριστές και οι συνεργάτες του iboom.gr δεν εγγυώνται ότι ανά πάσα στιγμή όλες οι αναφερόμενες στον Ιστότοπο πληροφορίες είναι ορθές και έγκυρες, με όποιο τρόπο και αν παρέχονται. Επιπλέον δεν παρέχεται κανενός είδους εγγύηση, ρητή ή συναγόμενη, σχετικά με το είδος ή την ποιότητα των παρεχόμενων περιεχομένων ή υπηρεσιών. Όλο το περιεχόμενο του iboom.gr (άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο κλπ) και οι υπηρεσίες του παρέχονται «ως έχουν» χωρίς καμία εγγύηση σχετικά με την εμπορευσιμότητα, τη διαθεσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένο σκοπό. Δεν παρέχεται καμία ρητή εγγύηση, ότι οι υπηρεσίες αυτές και γενικά όλα τα περιεχόμενά του Ιστοτόπου θα λειτουργούν χωρίς διακοπές και σφάλματα ούτε ότι τυχόν λάθη θα επιδιορθώνονται μέσα σε ορισμένο χρονικό διάστημα.

Συνεπώς οι διαχειριστές του Ιστοτόπου δεν είναι υπεύθυνοι έναντι των χρηστών ή τρίτων για οποιαδήποτε περιουσιακή ζημία, είτε θετική είτε αποθετική (διαφυγόντα κέρδη) ή ηθική βλάβη τυχόν προκληθεί σε αυτούς από οποιαδήποτε αιτία που σχετίζεται με τη χρήση, τη λειτουργία, τη διαθεσιμότητα ή την αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή πληροφοριών του iboom.gr ή με ενδεχόμενες μη εξουσιοδοτημένες παρεμβάσεις τρίτων στις λειτουργίες του. Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν ευθύνονται οι διαχειριστές ή συνεργάτες του Ιστοτόπου για οποιαδήποτε αδυναμία εκπλήρωσης ή παροχής υπηρεσίας οφειλόμενη σε ανωτέρα βία, δηλαδή σε περιστατικό εκτός του ευλόγως αναμενόμενου ελέγχου τους.

  1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι παρόντες Όροι Χρήσης του Ιστοτόπου iboom.gr και οποιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίησή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό Δίκαιο και το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επισκεπτόμενοι τον Ιστότοπο και χρησιμοποιώντας με οποιονδήποτε τρόπο τις υπηρεσίες του, αποδέχεστε στο σύνολό τους τους παρόντες Όρους Χρήσης καθώς και την αποκλειστική δωσιδικία των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τη χρήση του iboom.gr εκ μέρους σας. Όλοι οι παραπάνω όροι ορίζονται ως ουσιώδεις. Εάν κάποια διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης θεωρηθεί ή καταστεί στο μέλλον αντίθετη προς το νόμο, παύει να ισχύει και θεωρείται ότι έχει διαγραφεί από την παρούσα συμφωνία, χωρίς να θίγεται σε καμία περίπτωση η ισχύς των υπολοίπων όρων. Το κείμενο αυτό αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Ιστοτόπου iboom.gr και των επισκεπτών ή χρηστών του. Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησής του, ισχύει το νεότερο κείμενο από την ημερομηνία της ανάρτησής του στο αντίστοιχο σημείο του Ιστοτόπου.

Σε περίπτωση που διαφωνείτε με οποιονδήποτε από τους παραπάνω αναφερόμενους Όρους Χρήσης οφείλετε να μην προβείτε σε οποιαδήποτε χρήση των περιεχομένων ή υπηρεσιών του iboom.gr.